follow us

Черни пари за бели нощи

Жанр: драма

Статус: в развитие

Спокойният живот на застаряващите и бездетни сем. Деневи рухва когато парите, събирани с години със заветната цел да видят белите нощи в Петербург, са им отнети с измама. Докато той е решен да намери справедливост, тя приема това за Божие наказание заради огромен грях, който има към мъжа си.